Ngày phát hành: 2007

Số trang: 409 

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Thống kê

Kế toán quản trị ( NXB Thống kê )

Tác giả: Phạm Văn Dược

Giá bán:

66,000₫

Giá bìa:

66,000₫

Số lượng:

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho tổ chức như hiện nay, thông tin chính xác, kịp thời và thích hợp về các nguồn lực kinh tế và về các mặt hoạt động của tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Cũng chính trong bối cảnh này, kinh tế quốc dân đã trở thành một lĩnh vực không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của một tổ chức, và nhân viên kinh tế quốc dân có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ cho các nhà quản trị tổ chức.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: