Ngày phát hành: 2010

Số trang: 312

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB ĐH Công Nghiệp TPHCM

Kế toán quản trị Phần 2 : phân tích cvp - dự đoán - đánh giá trách nhiệm định giá bán - thông tin thích hợp để ra quyết định

Tác giả: Phạm Văn Dược

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Kế toán chi phí được xem là một công cụ quan trọng cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Các thông tin được cung cấp là cơ sở giúp cho nhà quản trị điều phối các nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ là cơ sở cho việc phân tích chênh lệch giữa chi phí dự toán và chi phí thực tế, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức chi phí cho doanh nghiệp, thông tin chi phí cũng sẽ cung cấp cơ sở cho các quyết định của nhà quản trị trong kinh doanh nhằm nắm bắt thời cơ thị trường kịp thời.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: