Ngày phát hành: 7/2009

Số trang: 630

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Tác giả:Trần Phước

Giá bán:

99,000₫

Giá bìa:

99,000₫

Số lượng:

Nội dung quyển sách bao gồm các vấn đề lý luận và phương pháp hoạch toán về các khoản tài sản trong doanh nghiệp; về các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí. Đặc biệt là phương hápp hoạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập hoãn lại trong doanh nghiệp, phương pháp lập báo cáo tài chính với đầy đủ cơ sở lý thuyết và bài tập thực hành, bám sát với tình hình thực tiễn hiện nay của doanh nghiệp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: