Ngày phát hành: 6/2011

Số trang: 361

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Kế toán tài chính ( phần 2 )

Tác giả:TS.Nguyễn Khắc Hùng

Giá bán:

76,000₫

Giá bìa:

76,000₫

Số lượng:

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý và tăng cường hiệu qủa quản lý ở các doang nghiệp
Kế toán tài chính phần 2 trình bày phương pháp hạch toán ở các doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu, xây lắp, dịch vụ - du lịch, các nghiệp vụ cho thuê tài sản cố định, làm cơ sở cho việc vận dụng vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã nghiên cứu ở " Kế toán tài chính - phần 1 " 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: