Ngày phát hành: Năm 2018

Số trang: 907

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Kế toán tài chính ( Tái bản lần 9 )

Tác giả:PGS. TS Võ Văn Nhị

Giá bán:

249,000₫

Giá bìa:

249,000₫

Số lượng:

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo luật kế toán, các chuẩn mực kế toán đã ban hành, các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán; đặc biệt là cuốn sách đã chỉnh sửa, bổ sung những thay đổi của kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, cuốn sách được viết trong điều kiện nhiều quy định pháp lý trong quản lý DN đang có nhiều thay đổi, đồng thời với khả năng có hạn của người viết nên không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhóm tác giả rất mong được sự đóng góp của bạn đọc.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: