Quan sát là phương thức quan trọng để nhìn nhận thế giới xung quanh, cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết, qua đó chúng ta có thể thấu hiểu được bản chất của sự việc. Khả năng quan sát tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.
####
Ngày phát hành: 11/09/2020
Số trang: 295
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Thanh Niên

Khả năng quan sát

Tác giả:Minh Minh

Giá bán:

97,000₫

Giá bìa:

97,000₫

Số lượng:

Quan sát là phương thức quan trọng để nhìn nhận thế giới xung quanh, cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết, qua đó chúng ta có thể thấu hiểu được bản chất của sự việc. Khả năng quan sát tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.
####
Ngày phát hành: 11/09/2020
Số trang: 295
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Thanh Niên
popup

Số lượng:

Tổng tiền: