Ngày phát hành: Quý II/ năm 2008
Số trang: 399
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Thống Kê

Khách hàng doanh nghiệp hợp tác cùng phát triển

Tác giả:Vũ Thu Phương

Giá bán:

56,000₫

Giá bìa:

56,000₫

Số lượng:

Khách hàng muốn tránh cảm giác đó. Thay vào đó, họ muốn hành động thật đúng đắn, đạt được sự hoàn hảo và thấy được giá trị mà họ mong đợi từ hàng hoá, dịch vụ. Giá cao không phải là vấn đề. Làm cho khách hàng đạt được sự hoàn hảo là điểm then chốt trong những nỗ lực mà doanh nghiệp để tạo nên khách hàng trung thành.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: