Kiểm tra đại cương ( Basic Auditing ) là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán ở các bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về lĩnh vực kiểm toán, qua đó giúp họ hiểu được bản chất, vai trò của kiểm toán

####

Ngày phát hành:Quý III/2010

Số trang: 299

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Giao thông vận tải 

 

Kiểm toán đại cương ( In lần thứ 1 )

Tác giả:TS. Nguyễn Phúc Sinh

Giá bán:

66,000₫

Giá bìa:

66,000₫

Số lượng:

Kiểm tra đại cương ( Basic Auditing ) là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán ở các bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về lĩnh vực kiểm toán, qua đó giúp họ hiểu được bản chất, vai trò của kiểm toán

####

Ngày phát hành:Quý III/2010

Số trang: 299

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Giao thông vận tải 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: