Ngày phát hành: 11/2011

Số trang: 490

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Kinh tế lượng

Tác giả:Huỳnh Đạt Hùng

Giá bán:

123,000₫

Giá bìa:

123,000₫

Số lượng:

Sách gồm những phần sau:

Chương 1. Tổng quan về kinh tế lượng

chương 2. Mô hình hồi quy hai biến tuyến tính

Chương 3. Mô hình hồi quy hai biến tuyến tính mở rộng

Chương 4. Mô hình hồi quy nhiều biến

Chương 5. Mô hình quy với biến định tính

Chương 6. Hiện tượng đa cộng tuyến

Chương 7. Hiện tượng phương sai thay đổi

Chương 8. Hiện tượng tự tương quan

Chương 9. Chọn lựa mô hình hồi quy và dự báo

Chương 10. Hướng dẫn sử dụng các phần mếm SPSS,EVIEWS Và EXCEl

popup

Số lượng:

Tổng tiền: