Ngày phát hành: Năm 2012

Số trang: 386

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

 

 

Kinh tế phát triển - Bài tập & Đáp án

Tác giả:MBA Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

97,000₫

Giá bìa:

97,000₫

Số lượng:

Kinh tế phát triển đề cập các yêu cầu về kinh tế, văn hóa và chính trị để thực thi các biến đổi nhanh về cấu trúc và thể chế của toàn thể xã hội theo cách thức đem lại tiến bộ kinh tế cho đại đa số dân cư, tập trung vào các chơ chế và chiến lược hiệu quả giúp quốc gia tránh bẫy nghèo đói, và tạo các động lực mới trong từng thời kỳ để duy trì sự tăng trưởng năng động và liên tục

popup

Số lượng:

Tổng tiền: