Ngày phát hành: 09/2004
Số trang: 427
Kích thước:14,5x20,5cm
NXB: NXB Thống Kê

Kinh tế & quản lý ngành thương mại dịch vụ

Tác giả:GS.TS. Đặng Đình Đào

Giá bán:

65,000₫

Giá bìa:

65,000₫

Số lượng:

Thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế có một vị trí rất quan trọng, vừa tại điều kiện cho phát triển, vừa nâng cao mức thụ hưởng và đáp ứng nhu cầu ngày càng nâng cao
popup

Số lượng:

Tổng tiền: