Ngày phát hành: 11/04/2012
Số trang: 331
Kích thước:16x24cm
NXB: NXB Phương Đông

Kinh tế quốc tế (Dành cho SV Cao học - MBA)

Tác giả:MBA Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

83,000₫

Giá bìa:

83,000₫

Số lượng:

Kinh tế quốc tế - International Economics - Đề cập các chủ đề về Thương mại và tiền tệ quốc tế, thương mại dịch vụ và thương mại tài sản, hàng hóa, vay và cho vay quốc tế, nhằm đạt Lợi suất cao hơn từ thương mại ( Gains from Trade ) làm sáng tỏ các liên kết giữa các lĩnh vực Thương mại và Tiền tệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: