Ngày phát hành: 14/2/2004

Số trang: 427

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Thống kê

Kinh tế và quản lý ngành thương mại dịch vụ

Tác giả:Đặng Đình Bảo

Giá bán:

65,000₫

Giá bìa:

65,000₫

Số lượng:

Thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế có một vị trí rất quan trọng, vừa tạo điều kiện cho phát triển, vừa nâng cao mức hưởng thụ và đáp ứng các nhu cầu ngày càng nâng cao của đời sống kinh tế - xã hội
popup

Số lượng:

Tổng tiền: