Ngày phát hành: Quí III/2020

Số trang: 319

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Khoa học kỹ thuật

 

Kỹ năng quản lý dự án - Hình thức đối tác công tư

Tác giả:Phạm Quốc Trường

Giá bán:

198,000₫

Giá bìa:

198,000₫

Số lượng:

Trong cuốn sách này, tác giả đề xuất một loại hình dựa trên việc quản lý các dự án công công tạo thành quan hệ đối tác với các khu vực tư nhân. Tiếp cận dựa trên hai biến chính: (1) Sự gần gũi của mục tiêu và (2) Khả năng tạo dự án. Sau đó, chúng ta có thể xác định các thách thức quản lý, rủi ro và các vấn đề chính của từng loại hình PPP được mô tả để hỗ trợ các nhóm quản lý và đóng góp vào việc phát triển kiến thức hữu ích trong lĩnh vực này

popup

Số lượng:

Tổng tiền: