Ngày phát hành: 15/4/2011

Số trang: 210

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản

Tác giả:Trần Thị Thu Hương

Giá bán:

57,000₫

Giá bìa:

57,000₫

Số lượng:

Trong quá trình tổ chức hoạt động của 1 cơ quan, tổ chức, để việc quản lý, điều hành hoạt động hiệu quả, không thể không quan tâm, nghiên cứu các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản vận dụng trong quá trình quản lý đó. Công tác soạn thảo và quản lý văn bản là một trong những nghiệp vụ cơ bản cùa các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước, cũng như các tổ chức kinh doanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: