Ngày phát hành: Năm 2016
Số trang: 202
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Lãnh đạo các khu vực công

Tác giả:Phan Huy Đường

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Lãnh đạo thực chất là hoạt động hướng đích, gây ảnh hưởng, dẫn dắt cộng đồng người trong các lĩnh vực công đạt mục tiêu đã định. Do vậy, Lãnh đạo các khu vực công nghiên cứu phương thức dẫn dắt, phong cách, nghệ thuật tác động đến các mối quan hệ giữa người với người trên con đường đi tới đích của cộng đồng người trong các khu vực công đạt hiệu quả. Nghiên cứu lãnh đạo giúp tìm ra tính phổ biến, tính quy luật của hoạt động lãnh đạo, từ đó xây dựng mục tiêu, xác định con đường đi của các khu vực công trong điều kiện thế giới phẳng đang ngày càng thay đổi và có nhiều tác đọng tích cực lẫn tiêu cực đến các khu vực công.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: