Ngày phát hành: Năm 2016
Số trang: 407
Kích thước: 15,5x23cm
NXB: NXB Khoa học xã hội
 

Lê mạt sử ký - Sự suy tàn của triều Lê cuối thế kỷ XVIII

Tác giả:Nguyễn Duy Chính

Giá bán:

200,000₫

Giá bìa:

200,000₫

Số lượng:

"Khi đề cập đến việc sụp đổ của Lê triều cuối thế kỷ XVIII hầu hết các sử gia đều cho rằng việc vua Lê cầu viện Trung Hoa đem quân sang Đại Việt là nguyên nhân chính yếu. Việc nhờ vả ngoại bang lấy lại nước cho mình đã truất đi cái thiên mệnh đế vương.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: