Ngày phát hành: 31/5/2019

Số trang: 540

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Lịch sử các chế độ báo chí ở VN (Tập II) Sau CMT8 tới nay

Tác giả:Phan Đăng Thanh

Giá bán:

195,000₫

Giá bìa:

195,000₫

Số lượng:

Trong tập sách này, hai tác giả tập trung sưu tầm, giới thiệu những văn bản pháp luật căn bản của nền báo chí Việt Nam dưới thời Pháp thuộc từ lúc nguyên sơ cho đến Cách mạng Tháng Tám 1945. Để làm rõ thêm tính chất của chế độ báo chí thời ấy, hai tác giả minh họa ..
popup

Số lượng:

Tổng tiền: