Ngày phát hành:21/12/2017
Số trang: 357
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ

Tác giả:PGS.Huỳnh Lứa

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

"Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ" bằng những tư liệu cụ thể muốn trình bày mối quan hệ biện chứng có tính quy luật giữa tự nhiên với xã hội, con người. Bằng những diễn biến cụ thể, "Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ" muốn cung cấp những kiến thức cần thiết cho chúng ta trong việc nghiên cứu, quy hoạch và kế hoạch hóa vùng đất này”.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: