Ngày phát hành: Quý III/2016
Số trang: 346
Kích thước: 15,5x23cm
NXB: NXB Khoa học xã hội

Lịch sử vương quốc đàng ngoài

Tác giả:Alexandre De Rhodes

Giá bán:

160,000₫

Giá bìa:

160,000₫

Số lượng:

Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài được Alexandre de Rhodes viết cho độc giả châu Âu thượng bán thế kỷ XVII, cung cấp cho họ những tư liệu quý về tình hình chính trị, quân sự và xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn giáo… và con người Việt Nam, cụ thể là Đàng Ngoài, lúc có sự tiếp xúc với người ngoại quốc, nhất là người Hà Lan và người Bồ, đặc biệt với người Bồ. Riêng về vấn đề tín ngưỡng, Alexandre de Rhodes có xu hướng phủ định tất cả những gì ngoài Công giáo, coi các tôn giáo khác là dị đoan, mê tín, lầm lỗi, v.v...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: