Ngày phát hành: 8/2015

Số trang: 132

Kích thước: 13 x 19 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia

Luật an toàn, vệ sinh lao động

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

18,000₫

Giá bìa:

18,000₫

Số lượng:

Luật an toàn, vệ sinh lao động. Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương với 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: