Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 97
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao Động Xã Hội

Luật bảo hiểm xã hội của Quốc hội nước CHXHCNVN

Giá bán:

12,000₫

Giá bìa:

12,000₫

Số lượng:

Chương I: Những qui định chung 
Chương II: Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội
Chương III: Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Chương IV: Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Chương V: Bảo hiểm thất nghiệp 
....
popup

Số lượng:

Tổng tiền: