Ngày phát hành: 2020

Số trang: 152

Kích thước: 19 x 13 x 0.5 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật bảo vệ môi trường

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

34,000₫

Giá bìa:

34,000₫

Số lượng:

Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019, 2020) gồm 20 chương, 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường
popup

Số lượng:

Tổng tiền: