Ngày phát hành: 09/2015
Số trang: 139
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Chính trị quốc gia

Luật bảo vệ môi trường

Giá bán:

20,000₫

Giá bìa:

20,000₫

Số lượng:

Chương 1: Những quy định chung, Chương 2: Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Chương 3: Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, Chương 4: Ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương 5: Bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Chương 6: Bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh doanh, dịch vụ, Chương 7: Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư
popup

Số lượng:

Tổng tiền: