Ngày phát hành:
Số trang: 127
Kích thước: 20,5 * 14,5cm
NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Luật bảo vệ môi trường hiệu lực từ 01/07/2006

Giá bán:

22,000₫

Giá bìa:

22,000₫

Số lượng:

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa hạng chết tác động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: