Ngày phát hành: 29/12/2009
Số trang: 150
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Phương Đông

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội & Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân

Giá bán:

30,000₫

Giá bìa:

30,000₫

Số lượng:

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015 và thay thế Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10
popup

Số lượng:

Tổng tiền: