Ngày phát hành: 2020

Số trang: 119

Kích thước: 19 x 13 x 0.5 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật cạnh tranh

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

26,000₫

Giá bìa:

26,000₫

Số lượng:

Luật Cạnh tranh được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Luật gồm 10 chương, 118 điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: