Ngày phát hành: Năm 2005
Số trang: 118
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Luật đất đai

Giá bán:

11,500₫

Giá bìa:

11,500₫

Số lượng:

Chương I: Những qui định chung
Chương II: Quyền của nhà nước đối với đất đai và quản lý Nhà nước về đất đai 
Chương III: Chế độ sử dụng các loại đất
Chương IV: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
Chương V: Thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai
....
popup

Số lượng:

Tổng tiền: