Ngày phát hành: Năm 2014
Kích thước: 14,5x20,5cm
Số trang: 207
NXB: NXB Hồng Đức

Luật đất đai ( sửa đổi, bổ sung mới năm 2013 )

Giá bán:

52,000₫

Giá bìa:

52,000₫

Số lượng:

Chương 1: Quy định chung
Chương 2: Quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai
Chương 3: Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai
Chương 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Chương 5: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
Chương 6: Thu hồi đất, trung dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: