Ngày phát hành: 2018

Số trang: 116

Kích thước: 19 x 13 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật đầu tư

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

23,000₫

Giá bìa:

23,000₫

Số lượng:

Luật Đầu tư năm 2014 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư năm 2005. Luật đầu tư mới nhất quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: