Ngày phát hành: 2017

Số trang: 116

Kích thước: 13 x 19 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

17,000₫

Giá bìa:

17,000₫

Số lượng:

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Luật đầu tư năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016. Luật đầu tư sửa đổi, bổ sung năm 2016 có 2 nội dung bổ sung bao gồm:

- Bổ sung kinh doanh pháo nổ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

- Thay thế ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại phụ lục 4 Luật đầu tư 2014.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: