Ngày phát hành: 7/2020

Số trang: 124

Kích thước: 19 x 13 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

26,000₫

Giá bìa:

26,000₫

Số lượng:

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật gồm 11 chương, 101 điều, quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: