Ngày phát hành: Q3/2010

Số trang: 218

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Luật doanh nghiệp 2005 (có hiệu lực từ 01/07/2006)

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

46,000₫

Giá bìa:

46,000₫

Số lượng:

Phần A: Giới thiệu chung về luật doanh nghiệp.
Phần B: Toàn văn luật doanh nghiệp.
Chương 1: Những quy định chung.
Chương 2: Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.
Chương 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: