Ngày phát hành: Năm 2010
Số trang: 555
Kích thước:14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Luật doanh nghiệp văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán:

100,000₫

Giá bìa:

100,000₫

Số lượng:

Luật Doanh nghiệp - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: