Ngày phát hành: Năm 2020
Số trang: 472
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Chính trị QG Sự thật

Luật doanh nghiệp VN ( tình huống - dẫn giải - bình luận )

Tác giả:TS. Phạm Hoài Huấn

Giá bán:

146,000₫

Giá bìa:

146,000₫

Số lượng:

Cuốn sách đưa ra các luận giải về pháp luật doanh nghiệp. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp được giải thích, bình luận từ nhiều chiều, có so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc có liên quan đến doanh nghiệp ở trong nước cũng như nước ngoài để thấy được những điểm kế thừa, điểm mới và hoàn thiện của các quy định này, từ đó thấy được cần áp dụng và thực thi các quy định của Luật Doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả nhất. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: