Ngày phát hành: 2012

Số trang: 154

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Hồng Đức

Luật giáo dục đại học

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

29,000₫

Giá bìa:

29,000₫

Số lượng:

Chương 1 : Những quy định chung
Chương 2 : Tổ chức cơ sở giáo dục đại học
Chương 3 : Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học
Chương 4 : Hoạt động đào tạo
Chương 5 : Hoạt động khoa học và công nghệ 
Chương 6 : Hoạt động hợp tác quốc tế
...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: