Ngày phát hành: 10/2008

Số trang: 456

Kích thước: 14,5x20,5 cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Luật hành chính Việt Nam

Tác giả:GS.TS. Phạm Hồng Thái

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Trước khi tiếp cận quản lý hành chính nhà nước, cần thống nhất quan niệm về quản lý. Trong khoa học có nhiều quan niệm khác nhau về quản lý, có quan niệm cho rằng quản lý là hành chính, là cai trị, quan niệm khác - quản lý là điều hành, điều khiển, chỉ huy. Các cách giải thích này không có gì khác nhau lớn về nội dung
popup

Số lượng:

Tổng tiền: