Ngày phát hành: 01/2007
Số trang: 319
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Công an nhân dân

Luật hình sự quốc tế

Tác giả:Nguyễn Thị Thuận

Giá bán:

59,000₫

Giá bìa:

59,000₫

Số lượng:

Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm là vấn đề có tính toàn cầu, nhất là trong bối cảnh trên thế giới hiện nay, tình hình tội phạm đang diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: