Ngày phát hành: 2019

Số trang: 36

Kích thước: 13x19cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

12,000₫

Giá bìa:

12,000₫

Số lượng:

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017. Luật có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018
popup

Số lượng:

Tổng tiền: