Ngày phát hành: 7/2020

Số trang: 55

Kích thước: 19 x 13 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

15,000₫

Giá bìa:

15,000₫

Số lượng:

Lệnh số 02/2020/L-CTN ngày 30/6/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN. Giới thiệu những quy định chung. Hòa giải viên; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại tòa án và các điều khoản thi hành

popup

Số lượng:

Tổng tiền: