Ngày phát hành: 2020

Số trang: 90

Kích thước: 19 x 13 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật hôn nhân và gia đình

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

20,000₫

Giá bìa:

20,000₫

Số lượng:

Luật Hôn nhân và gia đình được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật gồm 9 chương, 133 điều, quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: