Ngày phát hành: Năm 2008

Số trang: 989

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Tài chính 

Luật kế toán - Luật thống kê

Tác giả:Bộ Tài Chính

Giá bán:

141,000₫

Giá bìa:

141,000₫

Số lượng:

Cuốn sách này gồm có 4 phần sau:
Phần 1: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần 2: Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần 3: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Phẩn 4: Các văn bản có liên quan.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: