Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 142
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Luật khiếu nại, tố cáo ( đã sửa đổi, bổ sung năm 2004 - 2005 )

Giá bán:

22,000₫

Giá bìa:

22,000₫

Số lượng:

Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chu nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: