Ngày phát hành: Năm 2006
Số trang: 83
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Luật kinh doanh bất động sản

Giá bán:

10,000₫

Giá bìa:

10,000₫

Số lượng:

Cuốn Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam này là tài liệu quan trọng cho ngành kinh doanh bất động sản và là kiến thức quan trọng cho tất cả mọi người trong xã hội. Ngoài ra, còn là kiến thức quan trọng để mọi người nghiên cứu tìm hiểu để nắm vững hơn trong việc kinh doanh và bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình khi trao đổi, mua bán và giao dịch về bất động sản
popup

Số lượng:

Tổng tiền: