Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 51
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao thông vận tải 

Luật ngân hàng

Giá bán:

9,000₫

Giá bìa:

9,000₫

Số lượng:

Những vấn đề cần biết về luật ngân hàng nhà nước Việt Nam
- Thời gian Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam được thông qua, công bố và thời điểm có hiệu lực thi hành
- Vị trí, chức năng của Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
- Bố cục của Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Các thuật ngữ cơ bản của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
....
popup

Số lượng:

Tổng tiền: