Ngày phát hành: Năm 2011
Số trang: 150
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Phương Đông

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

Giá bán:

30,000₫

Giá bìa:

30,000₫

Số lượng:

Căn cứ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bôt sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: