Ngày phát hành: 2020

Số trang: 48

Kích thước: 19x13 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật nuôi con nuôi ( hiện hành )

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

14,000₫

Giá bìa:

14,000₫

Số lượng:

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi. Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: