Ngày phát hành: 2020

Số trang: 131

Kích thước: 13 x 19cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật phá sản

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

28,000₫

Giá bìa:

28,000₫

Số lượng:

Luật phá sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật gồm 14 chương, 133 điều, quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: