Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 59
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao thông vận tải 
 

Luật phá sản

Giá bán:

10,000₫

Giá bìa:

10,000₫

Số lượng:

Phần thứ 1: 
Thời gian Luật phá sản được thông qua, công bố và thời điểm có hiệu lực thi hành 
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Phá sản 
Bố cục của Luật Phá sản 
Các thuật ngữ cơ bản của Luật Phá sản
Phần thứ 2: 
Những quy định chung
Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
Nghĩa vụ về tài sản
...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: