Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 45
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Luật phòng chống bạo lực gia đình ( hiệu lực từ ngày 01/07/2008 )

Giá bán:

6,000₫

Giá bìa:

6,000₫

Số lượng:

Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Phòng ngừa bạo lực gia đình
Chương 3: Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Chương 4: Trách nhiệm cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình
Chương 5:Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và khiếu nại, tố cáo
Chương 6: Điều khoản thi hành
popup

Số lượng:

Tổng tiền: